Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Thái Bình đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ trên Hệ ...
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 133
Hôm qua : 151
Tháng 11 : 4.089
Năm 2020 : 181.593