Chiều ngày 16/4, tại Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.