Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thái Binhf giai ddoanj 2021-2025

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thái Binhf giai ddoanj 2021-2025

Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Thái Bình đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ trên Hệ ...
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 175
Hôm qua : 77
Tháng 03 : 175
Năm 2021 : 5.211