Trưởng phòng: Ông Phạm Quang Hưng

  Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Trung Trực

Phòng quản lý vận tải – an toàn giao thông có chức năng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác:

Tham mưu giúp Giám đốc sở dự thảo quyết định và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Sở GTVT.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải khách tuyến nội tỉnh, các điểm dừng, đón trả khách trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng tăcxi trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho hành khách đi xe buýt và doanh nghiệp vận tải hành khỏch cụng cộng. Định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn gía cho hoạt động vận tải khách bằng xe buýt

- Quản lý nhà nước hoạt động vận tải hành khỏch bằng ụ tụ theo cỏc hỡnh thức: Theo tuyến cố định;theo hợp đồng, vận tải khỏch du lịch, vận tải hành khỏch cụng cộng bằng xe buýt, vận tải taxi. Quản lý hoạt động vận tải hàng hoỏ bằng ụ tụ, hoạt động vận tải hàng hoá bằng xe công – ten – nơ, dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trang thông tin điện tử về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô của địa phương. Tiếp nhận, tổng hợp và khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe do đơn vị kinh doanh vận tải (hoặc đơn vị được uỷ quyền) cung cấp từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt nam, phục vụ công tác quản lý nhà nước về vận tải.

- Tham mưu cấp cỏc loại giấy phộp, phự hiệu, biển hiệu: Giấy phộp kinh doanh vận tải bằng ụ tụ, Cấp phộp vận tải quốc tế Việt - Lào, Campuchia, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cấp cỏc loại phự hiệu, biển hiệu xe ụ tụ kinh doanh vận tải.

- Tham mưu quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thuỷ nội địa trên các tuyến đường bộ và đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền Sở quản lý.

- Tham mưu cụng bố cỏc tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương, cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Tổ chức tập huấn cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực vận tải về nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông. Tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo sự phân công; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.