Giám đốc Sở: Trần Quang Triển; Phó giám đốc Sở: Chu Tiến Dũng; Phó giám đốc Sở: Nguyễn Trọng Vĩnh; Phó giám đốc Sở: Bùi Anh Tuấn