Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
15/2013/NĐ-CP
Nghị định 15/2013/NĐ_CP về Quản lý chất lượng công trình
16/02/2013
31/2012/TT-BGTVT
Thông tư 31/2012 của Bộ giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
01/08/2012
68/2012/NĐ-CP
Nghị định 68 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ  hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
12/09/2012
900/BXD-KTXD Công văn số 900 /BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. 25/06/2012
17/2012/TT-BGTVT
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"
29/05/2012
2762/QĐ-UBND
Quyết định 2762/QĐ-UBND ngày 7/10/2008 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt quy hoạch tổng thể GTVT 2020
07/10/2008
2762/QĐ-UBND
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Thái Bình đến năm 2020
07/10/2008
23/2008/QH12
Luật Giao thông đường bộ 2008
13/11/2008
01/2011/TT-BNV
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
19/01/2011
428/QĐ-BXD
Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/5/2012 của Bộ xây dựng về việc giao công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
14/05/2012
01/2012/TT-BXD
Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/05/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 
08/05/2012
Bản quyền thuộc về Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 414, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Điện thoại:036.3645.677 Email: sgtvtthaibinh@yahoo.com.vn